Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Tổng hợp mẫu giấy vay tiền cá nhân đơn giản nhất, mẫu giấy vay tiền viết tay hợp pháp, ngắn gọn và đầy đủ nhất. Các bạn có thể tải về tham khảo.

Bạn cần tham khảo mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ, hợp pháp và chi tiết nhất. Nên sử dụng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình đã chọn ra mẫu giấy vay tiền đơn giản, chính xác nhất, mẫu giấy vay tiền không thế chấp, các bạn có thể tham khảo nhé!

Mẫu giấy vay tiền cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............., ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay của Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng, trong thời gian ............... tháng, kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết của hai bên:
Bên A cam kết sẽ thanh toán đúng thời gian cả gốc và lãi theo thoả thuận cho Bên B. Nếu bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẽ tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng Hợp mẫu giấy vay tiền mới nhất 2020

Lưu ý

  • Tuyệt đối không dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để tránh trường hợp dập xoá. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra và có chữ ký của hai bên rõ ràng. Để đảm bảo thì nên có thêm chữ ký của người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân được ký kết hai bản, mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (18 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next